ქვეყანაში შექმნილი საგანგებო მდომარეობიდან გამომდინარე

თუკი შპს "სიტი კრედიტი"-ს რომელიმე მსესხებელს აქვს სურვილი, რათა მოხდეს მისი ყოველთვიური სასესხო შენატანის გადავადება, მაშინ მან ამის შესახებ უნდა მომართოს ჩვენს კომპანიას წერილობითი ფორმით (ელ. ფოსტა: citycredit@citycredit.ge), რომელშიც უნდა ჩამოაყალიბოს თავისი თხოვნა, მიუთითოს სასესხო ხელშეკრულების ხელმოწერის თარიღი და ნომერი, აგრეთვე პირადი მონაცემები იდენტიფიკაციისათვის და მოქმედი საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი. ყველა თხოვნა განიხილება ინდივიდუალურად, რის თაობაზეც კომპანიის თანამშრომელი დამატებით დაუკავშირდება გადავადების მსურველს.

 

შპს "სიტი კრედიტი" დაფუძნდა 2009 წლის 3 დეკემბერს. იგი იმავე წლის 15 დეკემბერს საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ რეგისტრირებულ იქნა როგორც მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია. მისი საქმიანობის სფეროს წარმოადგენს მიკრო და მცირე საკრედიტო პროდუქტების მიწოდება ფიზიკური და იურიდიული პირებისათვის.

 

ვალუტის კურსი
USD 2.6069   -0.0033
EUR 2.8053   0.0048
GBP 3.2717   0.0189
Copyright © 2023 - CITY CREDIT Created By: Pro-Service