ბიზნეს სესხი

ბიზნეს სესხი განკუთვნილია ეკონომიკურად აქტიური ყველა სუბიექტისათვის. სესხი გაიცემა წარმოებით, ვაჭრობით, მომსახურებით ან სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობით დაკავებულ როგორც ფიზიკურ, ასევე იურიდიულ პირებზე. ბიზნეს სესხი გაიცემა უძრავი ქონების უზრუნველყოფის ქვეშ.

         ბიზნეს სესხის პირობები შემდეგია:

  • მაქსიმალური ოდენობა       50,000 ლარი
  • ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი წლიური 24%-დან (კლებადი)
  • მაქსიმალური ვადა             10 წელი

        

         ბიზნეს სესხი გაიცემა არა უმეტეს 2 დღეში.


 

Copyright © 2024 - CITY CREDIT Created By: Pro-Service