2019

201903  საბალანსო უწყისი

201903  მოგება-ზარალის უწყისი    

201903  ინფორმაცია მფლობელებისა და ადმინისტრატორების შესახებ  

 

201906  საბალანსო უწყისი 

201906  მოგება-ზარალის უწყისი

201906  ინფორმაცია მფლობელებისა და ადმინისტრატორების შესახებ

 

201909  საბალანსო უწყისი

201909  მოგება-ზარალის უწყისი 

201909  ინფორმაცია მფლობელებისა და ადმინისტრატორების შესახებ 

 

201912  საბალანსო უწყისი

201912  მოგება-ზარალის უწყისი 

201912  ინფორმაცია მფლობელებისა და ადმინისტრატორების შესახებ 

      

Copyright © 2023 - CITY CREDIT Created By: Pro-Service